bob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOSbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

English French Germany Japan
 • Home
 • Services
 • Solutions
 • Partners
 • News
 • Contact Us
 • Your Future Businessbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

  This is a free CSS website template provided by 網頁模板. Icons are provided by SmashingMagazine.com. Feel free to modify and use this layout for your websites. Donec mollis aliquet ligula. Maecenas adipiscing elementum ipsum. Pellentesque vitae magna. Sed nec est. Suspendisse a nibh tristique justo rhoncus volutpat.

  Strategic Planing Icon

  Strategic Planingbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

  Maecenas aliquam, ligula id egestas suscipit, nisi sapien dignissim nibh, ac vestibulum lorem urna in neque.

  Strategic Planing Icon

  Marketingbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

  Aenean eget tortor eget ipsum aliquet porta. Vestibulum quis pede non urna venenatis vehicula.

  Strategic Planing Icon

  Bankingbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

  Praesent vel diam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nunc quis sem nec...

  Latest Newsbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

  Aliquam tristique lacus in sapienbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

  Praesent vel diam. Cras sed leo tempor neque placerat pretium. Donec mollis aliquet ligula. Pellentesque vitae magna. more...

  Donec mollis aliquet ligulabob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

  Vivamus a massa. Aliquam tristique lacus in sapien. Suspendisse potenti. Ut sed pede. Nullam vitae tellus. more...

  Lorem ipsum dolor sit ametbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

  Donec mollis aliquet ligula. Curabitur nec odio. Maecenas adipiscing elementum ipsum. Pellentesque vitae magna. more...

  New Partnersbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

  image

  Mauris blandit vehicula neque. Proin consectetuer. Donec venenatis. Cras urna metus, feugiat non, consectetuer quis, pretium quis, nunc. more...

  image

  Nullam pede purus, tempor a, imperdiet in, porttitor at, nulla. Aliquam elit risus, volutpat quis, mattis ac, elementum eget, mauris. more...

  image

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nunc quis sem nec tellus blandit tincidunt. Duis vitae velit sed dui malesuada dignissim. more...

  赵海觉得,这种金属其实最好就是跟他们的身外化身紧密的结合在一起,如果能做到,让他长他就长,让他收他就收,那就最好了,现在这种金属是只能无限的生长,可是停止生长,让他收回,却是不可能的,赵海想要进行一下这方面的试验。

  第二百三十八章 动力

  而赵海之前在给法阵加持的时候,无意之间也等于是给飞天像进行了开光,对飞天像进行了加持,也激活了飞天像里的法阵,让飞天像真正的变成了佛器,法器,真正的有了佛门护法神像的威力了。

  第二百三十一章 异动

  就在赵海的书房里,常军他们几个重要的人物,全都在赵海的房间里,现在他们住的这个地方,还是原来的那些山头,这里的人已经十分的多了,除了血鬼小队,鬼风小队,神机营之外,还有那些投降的岛主级高手,也全都住在这里,现在血鬼小队,鬼风小队和神机营的人员数量,全都增加了,所以这个可以住十万人的地方,也住满了,其它的投降而来的普通修士,现在只能住到其它的山头去了,好在这里的地方够大,到是也住得下。

  以前那些大型法器,还可以起到了防御的做用,但是现在看起来,却是可有可无了,因为他们这种新的金属涂装的发明,已经让那些大型法器变得可有可无了,但是如何才能把这种新的金属涂装给使用出来,这确实是一个问题。

  赵海想了想,沉声道:“这件事情,我看就让劳拉来做吧,劳拉,这件事情就交给你了,黑白战场那里,原本就有一个百花女王,要不你也去那里当一个女王如何?”说完他不由得哈哈大笑了起来。

  张宏良也发现,自己之前的想法也点太小了,完全的没有把自己的想像力给发挥出来,他们不应该被原本的身外化身给束缚住,应该寻找发展的方向,甚至应该把原有的身外化身给推翻,重新的设计出一种新的身外化身,一有了这样的想法,张宏良不由得两眼放光,他感觉到有无数的灵感,直接就涌入到了自己的脑海里。

  这种声波攻击一直不行,这也大大的影响了血杀宗法阵的扩张能力,以前血杀宗面对的影族法则之力,虽然说也很强,但是他却并没有真正的攻击能力,只要血杀宗的法阵一打开,在那法阵扩张之力中,加入一丝的法则之力,就可以把影族的法则之力给向后推,这样他们就可以接着向前,就可以在建法阵,一直这么做,他们就可以不停的扩张了。

  看着那不停攻击护罩的老牛和长箭,赵海也不由得轻轻的皱起了眉头,说实话,这样的攻击,真的是让人感到无比的意外,这样的攻击也真的是让人感觉到十分的头痛,这代表着对方可以把声波压缩起来使用,这就像是把能量进行压缩,攻击更加有力一样,这声波攻击也是一样,这真的是让人头痛无比。

  好一会儿常军突的开口道:“其实想要扩张十分的简单。”说到这里他停了一下,看了众人一眼,果然,众人都把目光集中到了他的身上,常军这才接着开口道:“我们之前一直走进了一个误区,那就是我们太过于在乎弟子的伤亡情况了,我们总是想用,一个伤亡都不要出现就进行扩张,那可能吗?我们现在是在战斗,是在战场上,在这种情况下,我们还想着一个伤亡都没有的进行扩张,这怎么可能呢?只要走出了这个误区,我想大家全都能想出扩张的方法。”

  赵海这突然的一招,让文不同他们都大吃了一惊,他们还真的没有想到,赵海会用这要的招式,一看到那满天的剑光,几个人几乎同时使用出防御的招式,就见文不同周围飞舞着一个个金色的文字,而这些文字,生生的挡住那满天的剑光,如果那个文字破了,那么马上就会有新的文字补上。

  因为这个法阵是能量法阵,他其实是可以隐入到任何东西里面的,所以就算是身外化身被毁,他也可以直接就隐入到地下,或是身外化身的某一个地方,等到确定安全了,就可以马上用能量线,快速的分裂,分出更多的法阵来,然后由这些法阵,形成一个身体,这就成了能量法阵分身了。

  就在他们刚一进入到玄武空间里,就听到轰的一声,护罩直接就被砸破了,而就在护罩被砸破的时候,那河水也滚滚的向着赵海冲了过来,同时赵海头顶上的大山,也向他压了过来,面对着两面的攻击,赵海的脸上虽然十分的凝重,但是却不失冷静,他沉喝道:“冲。”随着赵海的声音,那些大型法器,全都动了起来。

  赵海冲着他们点了点头,接着沉声道:“好了,都坐吧,都说说,结果如何。”赵海虽然已经各种属性的法阵,全都进行了分类,同时也已经把那些有共同符文的法阵,进行了归纳,但是他还是想要看看闻于名他们做的如何,毕竟他不可能一直都盯在闻于名他们这里,以后神机堂这里还是研究法阵的地方,所以他必须要知道,闻于名他们做的如何,如果闻于名他们做的不好的话,那赵海就要敲打他们一下了。

  但是这一次的进攻,却是绝对不一样,这一次的进攻,可是就要直面声波空间这里的那些攻击的,可以说,他们只要是一离开基地的范围,马上就会被那些强大无比的声波巨兽攻击,最后他们还能不能顺利的完成任务,还真的不好说。

  赵海对于这样的设计还是十分满意的,所以他马上就点了点头道:“好,非常的好,你们这一次的设计,我十分的满意,可以过数据模拟了?如果做过数据模拟的话,就可以进行模型试验了,要早一点儿发现问题,解决问题。”

  文不同他们几人都大吃了一惊,几人身形往后一退,同时也开始反击了,就见文不同身前的那些金色的文字,猛的飞了起来,随后瞬间变大,直往赵海撞了过去,而枯叶禅师却是一指点出,同时高喝道:“枯木指!”随着他一指点出,四周的环境好像一下就变了,变成了一片枯死的树林,带着无边的死气。

  他对于法阵是有一些理解,但是也只能是比一般的弟子更多一些理解罢了,还不够格进入神机堂,所以他现在也只是一个普通的法阵船的操纵弟子,并没有加入到神机堂里,因为他的实力进步的很快,他也还成了一条法阵船的指挥。

  赵海两眼一亮,接着他沉声道:“竟然还可以跟法相联系?好,太好了,你们这一次做的事情,真的是十分的不错,特别是关于身外化身的应用,就更好了,这样就会给我们的弟子提供更多保护,我们弟子的生命就更有保障了,这一点儿非常好。”

  5039713098
  baiduxml bob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS