bob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOSbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

Your Business To The Next Levelbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

Free HTML5 Bootstrap Templates Made by More Templates 模板之家 - Collect from 網頁模板bob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

Get In Touch

Searchbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

Dignissimos asperiores vitae velit veniam totam fuga molestias accusamus alias autem provident.

Learn More

Announcdementbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

Dignissimos asperiores vitae velit veniam totam fuga molestias accusamus alias autem provident.

Learn More

Timerbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

Dignissimos asperiores vitae velit veniam totam fuga molestias accusamus alias autem provident.

Learn More

Aesthetic Featuresbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

Dignissimos asperiores vitae velit veniam totam fuga molestias accusamus alias autem provident. Odit ab aliquam dolor eius.

Pixel Perfectbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

Dignissimos asperiores vitae velit veniam totam fuga molestias accusamus alias autem provident.

Fully Responsivebob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

Dignissimos asperiores vitae velit veniam totam fuga molestias accusamus alias autem provident.

Web Developmentbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

Dignissimos asperiores vitae velit veniam totam fuga molestias accusamus alias autem provident.

Web Designbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

Dignissimos asperiores vitae velit veniam totam fuga molestias accusamus alias autem provident.

Our Latest Worksbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

Dignissimos asperiores vitae velit veniam totam fuga molestias accusamus alias autem provident. Odit ab aliquam dolor eius.

Fun Factsbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

Dignissimos asperiores vitae velit veniam totam fuga molestias accusamus alias autem provident. Odit ab aliquam dolor eius.

1 Creativity Fuel
1 Happy Clients
1 Projects Done
1 Hours Spent

Productsbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

Dignissimos asperiores vitae velit veniam totam fuga molestias accusamus alias autem provident. Odit ab aliquam dolor eius.

Collect from 企業網站模板

Subscribebob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

Be the first to know about the new templates.

要说起来,各大宗门联合的实力,绝对会比南海七十二岛强,但是想要让他们联合起来对付南海七十二岛,却并不是一件容易的事情,特别是还要加上探海宗和玄天宗,这样各大宗门就更加不可能对付南海七十二岛了。☆→

第二就是,各大宗门开始在剑灵界各处设立小宗门了,他们都派出了自己宗门的弟子出去,在各处设立小宗门,接收弟子,而且进行的还十分的顺利,剑灵界这里很多的散修,全都加入到了各大宗门设立的这些小宗门里,成为了一个宗门弟子,一时之间剑灵界这里的散修数量竟然大减。

大军集合好之后,赵海会到了大军的最前面,他看着那些南海三十九岛的降军,沉声道:“所有人听着,这是南海最后一战,之前之所以会制做你们,是因为对你们不放心,你们一样也是南海的人,我们也不想让你们死,毕竟你也算是南海的一份力量,要是你们死了,南海的力量就会变弱,这对我们也没有任何的好处,我可以给你们一个保证,这一次之后,你们都可以恢复自由之身,你们可以成为北三十三岛,或是探海宗、玄天宗的一员,这个就看你们的意愿了,所以这一次是你们的机会。”

猛虎道长看着赵海道:“这么说,剑九宗主你真的是静海了?你真的修练了铁佛莲花身?”

而猛虎道长自然不会开口,他其实是希望赵海来当这个宗主的,因为现在北三十三岛亮出来的实力,要比他们强很多,现在他跟赵海的关系更好一些,他自然希望赵海能当这个宗门,而不是其它人。

而赵海看到那些黑衣人出手,也是一呆,因为他十分的清楚,不管那些黑衣人用的剑光在剑灵界这里被叫做什么,他都有一个叫法,那就是法则之力。

就在包天龙感到头痛的时候,突然有情后说,在虎鲸岛的周围,发现了北三十三岛的大军,好像正在往虎鲸岛进发,随时准备进攻虎鲸岛。

赵海看着龙顶天的样子,微微一笑道:“有没有那个本事儿,龙宗主自己领教一下就是了。”说完赵海身上的气势猛的一下大变,之前赵海站在那里,身上一点特别的气质都没有,看起来就像是一个普通的修士,还是一个修为不高的普通修士。但现在赵海一放出自己身上的气势,龙顶天他们。一下就愣住了,因为他们可以清楚的感觉到。赵海身上的威压,让他们有一种喘不过气来的感觉,这种感觉,绝对不可能是一个炼气还神境的修士可以给他们的。

最后这句话,无谷方丈的声音十分的巨大,所以铁佛寺弟子全都听到了,铁佛寺所有弟子,全都往无谷方丈这里赶来。特别是那些铁佛寺的内门弟子,全都飞到了无欲方丈身边,个个面带悲色。

第五百一十八章 万剑船

在拿到了侦察结果之后,赵海把所有人都召集到了一起,这一次归心玉岛主并没有跟来,不过解一明到是来了,因为归心玉要照顾神龟岛那里,他们担心南三十九岛的人,会在一次对北三十三岛进行攻击,那神龟岛依然是首当其冲。

而这时铁佛寺所有战士之人的遗体,也全都被收拾好了,铁佛寺各分堂的弟子,也全都被召了回来,铁佛寺各分堂一般都只有内辩弟子坐阵,也没有长老,所以这些弟子回到宗门之后,也不可能对赵海有什么意见。

赵海看着两人,有些不解的道:“到底发生了什么事儿?南海怎么了?对了,各大宗门对天空之城的遗址挖掘,好像是快要完了吧?除了这件事情,还有别的事儿吗?”

不过这一战铁佛寺不只是核心弟子,长老和太上长老这些高手被杀,就算是外门弟子和核心弟子,也被杀了不少,可以说铁佛寺这一占是元气大伤,甚至是已经伤了根基,就算是那些人退走了,铁佛寺怕是也完了。

那几个魔剑宗的弟子,全都放出剑光,准备攻击丁春明,但是就在这时,丁春明已经杀到了他们的身边,对他们放出来的剑光,视尔不见。

不过赵海他们的大军在到了小岛之后,并没有马上就进攻四兽岛,赵海先是派出了一只小队,摸到四兽岛的附近,对四兽岛进行了一次侦察,主要就是察看一下,看看四兽岛上的防御情况怎么样,同时也要看看四兽岛的人多不多。

空中传来了一声冷哼之声,随后在没有了声音,赵海也收回了目光,他可以感觉得出来,对方已经远去了,他转头对铁佛寺的其它人道:“你们马上就把八剑宗的人送回到寺里去,提醒衲云师兄,魔剑宗的人,可能会攻击我们铁佛寺,让他们一定要小心。”

任肖一看水志这样的动作,脸色不由得一变,他最一开始还真的没有看得起水志,但是这一交上手,他才发现,这水志真的十分的强悍,他好像是会用一种十分特别的体修功法,攻击力十分的强悍。

这听起来好像是有些奇怪,他们明明可以不相信赵海的,他们明明知道赵海是无所谓他们相不相信的,比起以前来,赵海这一次的态度可不是那么好,但是他们却前所未有的相信赵海。

不过这一战铁佛寺不只是核心弟子,长老和太上长老这些高手被杀,就算是外门弟子和核心弟子,也被杀了不少,可以说铁佛寺这一占是元气大伤,甚至是已经伤了根基,就算是那些人退走了,铁佛寺怕是也完了。

2637661019
baiduxml bob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS