bob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOSbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

Welcome to Our
Coffee Shopbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

Lorem ipsum dolor sit amet elit dolore magna aliquabob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

" consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. "

Testimonialsbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

- Lorem ipsum dolorbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

Eventsbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

20OCT

Lorem ipsum dolor sit amet consec tetuer adipiscing elit Praesent molestie lacus [...]Read More

09SEP

Lorem ipsum dolor sit amet consec tetuer molestie lacus [...]Read More

17AUG

Lorem ipsum dolor sit amet consec tetuer elit Praesent lacus [...]Read More

Reservastionbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

+1 (234) 456-789bob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

江郁点了点头,对骨定道:“主人,那我们什么时候离开?”

周长老点了点头道:“好了,今天其实是宗门对你进行的最后一次考验,你已经过关了,明天会有人让你把你的灵魂之火,制成命令,然后放入到宗门的灵火大殿之中,以后你就是宗门正式的核心弟子了。”

赵海微微一笑道:“不可能的,圣院是不会让你们回到自己的家里去的,你们去了圣院,就不要想着能活着出来,因为这里面牵扯到了太多的利益,圣院想要独霸秘境,就不能放你们出来,不然的话圣院之前也不可能影响灵兵界这里那么多的城邦了。”

赵海他们回到他的房间之后,赵海看着温文海他们道:“一会儿你们给那些人安排一下住的地方,等到认为他们训练的可以了,在告诉我,我在把他们送到试练之地去,不过这些天我们也不能闲着,我们接下来就要对灵蛇谷那里动兵了。”

一想到这里,众人到是都松了口气,而骨定却开口道:“各位,我认为现在我们应该去进攻万鬼宗,理由有二,是一万鬼宗是在整个魔灵界的中心位置,进攻那里。影响更大,二是因为,外界来人,可能很快就到。而外界来人最有可能出现的地方,就是万鬼宗那里,我们去进攻万鬼宗那里,就更有可能得到外界来人的消息,这对于我们收集外界来人的情报。十分有的用,不知道大家觉得如何?”

而这时战尸宗的人也从裂缝里出来了,等到战尸宗的人从裂缝里一出来,各宗门的长老全都愣住了,因为战尸宗竟然只出来了三百多人,不足四百人,这让他们如何能不吃惊,他们还以为所有宗门的损失都差不多呢,没想到战尸宗的损失竟然会这么大。

噗!江郁的大剑从那个战尸的身上一划而过,那战尸直接就被江郁一剑,从中间给斩为了两段,直接就从空中掉了下去,看样子是已经死的不能在死了。

但是这些虫子的战斗力,却是十分的强悍,而且数量之多,真的是出乎他们的意料之外,在他们与那些虫子对战的进候,就发现那些虫族源源不断的从地下钻出来,让他们实在是不知道到底有多少虫子。

江郁一听骨定这么说,不由得一愣,随后点了点头道:“好像是听说过,这个六阴宗,好像是战尸宗下的一个宗门吧,怎么?现在他们已经把六阴宗给占了?”

那个长老一死,赵海马上又动手,毒尸宗其它高手,也全都被他给杀了,随后赵海转头对骨定道:“记住了,便宜行事,我不管你们用什么方法,把他们给我灭了。”

第一千零六十六章 目标

但是就是这些人,出去不过四个小时左右,回来的时候,却是人人带伤,就连那几位断河级的大能,他们的身上都带着伤,说实话,这在他们看来,真的是太可怕了。

百魉子点了点头,随后吩咐仆从。好好的照顾江郁,这才转身离开了,其实江郁现在虽然不能离开办事处这里。但是他并不是不能离开房间,他可以在办事处里转转,甚至到一楼大厅这里来喝茶,来跟万鬼宗的人聊天都可以。

一听骨定这么说,江郁不由得大吃了一惊,他马上道:“不行啊主人,魔神不死身这种无上功法,怎么能送到万鬼宗的手里,他们要是得到了这种功法,实力就更加的强悍了,这样就算是以后我们要对付他们,怕是也会伤亡很大吧?”

一听他这么说,众人都点了点头,暗月长老也点了点头道:“要是照你这么说,那我们装备的时候,怕是也不会太多了,之前十大宗门就商量过一次结盟的事情了,但是却没有成功,这一次看样子是动真格的了,很有可能会成功,而这也正是我们不想看到的,所以我们要在最短的时间之内,让自己的实力得到提升,所以我认为,我们可以同时进攻两个宗门,一个是游魂宗,另一个就是毒尸宗,大家觉得如何”

骨定沉声道:“呵呵,你是不明白,以前少爷的杀心还是很重的,动不动灭一个界面也是正常的,而我说的灭一个界面,并不是把这个界面的反抗力量给灭掉,而是把这个界面里所有智慧生物全都给灭掉,也就是说,像魔灵界这里的地主,少爷就会把整个魔灵界里的人全都给灭掉,一个不留,不过现在少爷一般的情况下,是不会这么做了,因为没有那个必要,也正是因为这样,所以他才没有派我们三族出动,因为我们三族一出动,破坏力太大了,但是这一次对付魔灵界,少爷却把我们三族全都给派出来了,这就让人吃惊了。”

不过赵海还是没有教车小亮体修功法,车小亮这些年身体亏空的太厉害了,如果现在教他体修的功法,那对车小亮是有害无益的。

当然那些毒蛇咬上一口,对于赵海他们来说,已经不算什么了,因为被毒蛇咬中,最多就是中毒,而赵海的解毒丹,却可以免疫大多数的蛇毒,所以毒蛇的咬伤,对他们来说,却是没有什么威胁了。

众人全都应了一声。随后直接就进入到了石木里,随后一道道的气劲,直往地面上打去,无数的怪石被打倒,整片石林一片的狼藉。

一听这位长老这么说,周长老不由得两眼一亮,他点了点头道:“到是有这种可能,而且他带来的还是一部体修功法,我们万鬼宗没有体修之人,这一部功法想要发挥做用,还不知道要等到那年那月,但是他到我们万鬼宗来,到底是为了什么?他刚来几个月的时间,应该还没有得到什么东西吧?怎么就这么走了?”

4666169390
baiduxml bob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS